Al antŭa paĝo            Al ĉefpaĝo            Al sekva paĝo

                                                                 Por novaj anoj

 

Ĉiujn novajn anancantojn ni volonte akceptas! La kondiĉoj estas la sekvaj:

- La ano interesiĝas pri Esperanto.

            - Ielmaniere parolas Esperante.

            - Subvencias al la elspezoj en sama mezuro kun la pluraj anoj.

            - Se ne povas partopreni la kunvenon, kontakton tenas kun la grupanoj: helpe de interneto, poŝto

            aŭ telefono.

           - Partoprenas niajn Esperanto aranĝaĵojn.

           - Laŭ sia propra kapablo helpas sukceson de niaj E-aranĝaĵoj.