Főoldalra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interesaĵoj

MISKOLC

 

Historio - Vidindaĵoj

 

Miskolc estas praa setlejo situanta ĉe subo de monto Avas, kie la riveretoj Szinva kaj Pece enfluas la riveron Sajó. Ĝi situas 180 km-ojn de Budapeŝto kaj estas alirebla per trajno, aŭtobuso kaj persona aŭtomobilo el ĉiu regiono de Hungario.

Ĝian historion oni povas redatigi ĝis la glaciepokaj prahomaj kulturoj farintaj ŝtonajn ilojn bele prilaboritajn. La groto Szeleta apud Lillafüred kaj aliaj grotoj de la montaro Bükk konservis  memoraĵojn de la luktoplena homa vivo, krome ankaŭ konfekciajn ilojn, ankaŭ bele prilaboritajn bukojn. Sur la pinto de monto Avas oni trovis ilojn el la ŝtonepoko (dum tiu epoko oni facetis la ŝtonojn).Tiatempe, antaŭ dekmil jaroj, la ĉirkaŭaĵo pleniĝis je homoj. La trovaĵoj keramikaĵoj linio-ornamaj, de la t.-n.Bükk-montara kulturo, la grenejmuelantaj iloj ornamitaj per belaj motivoj jam estas memoraĵoj de la antaŭ kvinmil jara kulturo. Surbaze de la trovaĵoj malkovritaj sub la teritorio de la nuntempa ferfabriko oni  povas konkludi je pli evoluinta vivmaniero de la bronzepoko.

 

La unuaj konataj loĝantoj de la teritorio de Miskolc estis la t.n. „kotinus”-oj, tribo de la keltoj, fine de la ferepoko. La epoko de la popolmigrado trovis ĉi tie germandevenajn Kvadojn, Sarmatojn, Hunojn kaj Avaŭrojn. La hungararo loksidiĝis sur ĉi tiu teritorio antaŭ pli ol unu jarmilo kaj iĝis centro de gento-Miskóc ekde la 11-a jarcento. Ĉi tiu gento donis la nomon al la setlejo. Anonimo rememoras en sia verko (ĉ. 1210) sub la nomo „Terra Miskoucy” pri la patrujkonker-epoka kvartirejo de la gento Bors-Miskóc. En Tapolca-valo la gento Miskóc fondis benediktanan abatejon, kiun la Tataroj forbruligis  en 1241. (En 2006 – en teritorio de Miskolc-Tapolca en tuja proksimeco de la Grot-kaj Termalbanejo, la miskolcaj arkeologoj malkovris ties bazruinojn, sed post la priskribo   ili denove subterigis ĝin) La gento Bors-Miskóc ribelis en 1312 kontraŭ  reĝo Karlo Roberto, - kiu volis ĉesigi la feŭdan anarkion.  Tiu kontraŭstaro signifis finon de ilia potenco. La genton de Miskóc sekvis la familio Széchy, kiu bazis fundamentojn de la urbeca evoluo. Ili akiris por Miskolc la rajtojn de  landa foiro kaj malpli grada juĝado, pro tio la malnova vilaĝo iĝis kampourbo. Fine de la 1364-a jaro reĝo Ludoviko I-a la granda, aneksis la urbon al la Diosgyőr-a reĝa latifundio. La fortikaĵo de Diosgyőr fondita en la 13-a jarcento estis centro de la Paŭlanoj.

 

 Fine de la 15. jarcento ŝanĝiĝis la bildo de la urbo, elformiĝis la historia centro de la nuntempa interna urbo en la suba parto de monto Avas. La turka atako atingis la urbon unue en 1544. Trupoj de la paŝao de Buda detruis la plej belajn konstruaĵojn de la urbo, forportis multe el inter la riĉaj loĝantoj, forrabis iliajn bestojn. En 1596, post falo de Eger ankaŭ Miskolc iĝis impostpaganto de la Turkoj, sed dank’al la diplomacia lerteco de la urba konsilantaro simila atako ne okazis plu.

 

La kurucaj (liberecbatalantaj) trupoj en 1674, antaŭ forpelo de la Turkoj okupis la fortikaĵon de Diosgyőr, sed la impostigo de Miskolc fare de la Turkoj ĉesis nur en 1687. Dum la liberecbatalo de princo Ferenc Rákóczi II-a en Miskolc aranĝis sian militan ĉefkomandejon (de la 18a de januaro1704 – ĝis la 15-a de .marto 1704).  La 25-an de septembro 1706 la imperiestraj armeoj prirabis kaj forbruligis la urbon. La 1-an de januaro 1707 fondiĝis konsilantaro de la urbo kaj dum du jaroj – pere de apogo de princo Rákóczi - ili rekonstruigis la urbon. La plej signifaj konstruaĵoj de la urbo konstruiĝis dum la 18. jarcento. Ĉiuj konfesioj konstruis preĝejon, lernejon; konstruiĝis. eĉ urbo-domo

kaj departement-domo. En 1750 pretiĝis la unua etaĝa gastejo.

 

La pli riĉaj bienuloj unu post alia konstruigis sian kurion: kurio de Dőry,-Almássy,-Szathmáry. La viglan,  klerisme progreseman intelektan vivon de la urbo karakterizas, ke en 1780-aj jaroj en Miskolc funkciis framasona loĝio, kontakton tenante ankaŭ kun la hungaraj-jakobenoj. Konstruiĝis, dank’al donacoj de la miskolcaj civitanoj, la unua hungara ŝtonteatro de la lando en 1823.

 

Széchenyi kaj Kossuth havis elstarajn fidelulojn kiel delegitojn de la urbo en la parlamento. Inter tiuj estis Bertalan Szemere, pli frue ministro de internaj aferoj, post la detronigo de la dinastio Habsburg, apud gubernatoro Kossuth -- ĉefministro kaj ministro de la internaj aferoj de la sendependa hungara registaro. László Palóczy estis prezidanto de la parlamento en 1848. Dum la revolucio kaj liberecbatalo la loĝantaro de Miskolc partoprenis aktive, ĉar al la tiam fondita nacigardistaro aliĝis pli ol 700 volontulaj nacigardistoj. Post estiĝo de la patrujdefenda armeo la miskolcaj nacigardistoj aliĝis al ĝi. Vintre de 1848 Bertalan Szemere organizis la Superan-Tibiskan armeon en urbo Miskolc.

 

La ekonomia stato de la urbo ĉiam influis  la  vivon de la loĝantaro. En la 18-a jarcento la urbo havis jam 15 akvomuelilojn, vitrofandejon, seguzinojn, pulvofarantan-uzinon, paperfabrikon, bierfarejon.  La  praa fandoforno en Újmassa fondita  en 1813. (nun muzeo) estas unu el gravaj niaj industrihistoriaj memoraĵoj 

En la 19-20-a jarcentoj. la disvolviĝon de Miskolc unuarange influis la konstruo kaj ekfunkciigo de la fervojo, krome la pliiĝo de la diversaj fabrikoj, ekz: gasfabriko, maŝinfabrik-kaj fandejo,

ŝtaldrat-kaj dratŝnurfabriko, brikfabriko, silkoteksejo, kaj konservfabriko.

En 1945 venis la ideo de Grand-Miskolc, kio pariĝis per grandskala konstruado kaj urboaranĝado. Tielmaniere la teritorio de la urbo iĝis la kvarobla de la pli frua.

Fine de la 1980-aj jaroj la ferfandejo havis jam 18 000 gelaborulojn, kaj Miskolc 184 000 loĝantojn el kiu la nombro de la aktivaj enspezgajnantoj estis 135 000.

Post la politikaj ŝanĝiĝoj (ekde la 1990-aj jaroj) malpliiĝis la graveco de la ferfabriko, karbominejo, kaj tiu rezultis ankaŭ la malpliiĝon de la gelaboruloj.

Pligrandiĝis la nombro de la etaj kaj mezgrandaj entreprenoj. Estiĝis posedantoŝanĝo, venis eksterlandaj posedantoj, ĉe kelkaj fabrikoj kaj uzinoj, ekz: la Diósgyőr-a ĉokoladofabriko iĝis Nestlé – dolĉaĵindustrio, Linde-gaso, Chinoin-medikamentindustrio kaj multaj aliaj. Estiĝis multe da bankoj, grandaj magazinoj de eksterlandaj firmaoj, ekz: TESCO, CORA, MISKOLC-PLAZA, SZINVAPARK, aŭtosalonoj ktp.

Gravajn turismajn celojn servas la diversaj novkonstruitaj hoteloj, (dume la pli elegantaj malaperis), pensionoj ĉie en la urbo.

 

Turismaj vidindaĵoj estas: la Miskolca Galerio kaj ĝiaj filioj,  kaj muzeo „Herman Ottó”, la Kalvinana preĝejo, kun la sonorilturo, la vinkeloj, la televidtura-elvidejo sur la monto Avas.(La muzikon de la Avas-monta sonorilturo farigis la miskolca advokato, esperanto-kluba prezidanto D-ro Ludoviko Győry Nagy kune kun sia frato Stefano Győry Nagy, je memoro de la 50-a geedziĝa datreveno de siaj gepatroj. Tiu turmuziko estas nuntempe la muzika signalo de la Radio Miŝkolca.)

Plie, la belaj skulptaĵoj, la kalvinana, la evangelia, la Mindszenti romkatolika, la juda-, la greka katolika-, la grek-orienta (ortodoksa)-, la tn: Lignopreĝejo (kalvinana), kaj la bele situantaj floraj placoj interurbe.

Universitato de Miskolc.

En Miskolc-Tapolca la Grot- kaj Termalbanejo, strando, boatlago  kaj rok-kapelo.

En Diósgyőr: la bele situanta fortikaĵo.

En la Csanyik völgy: la bestĝardeno (Ĉanjik-valo).

Sur la  montosupro „Királyasztala” la sport-kaj turistloko, alinome en la „Majfesta-parko”.

En Alsóhámor la tn: Molnár ĉardo sub la roko „Molnár”(Muelisto).

En Lillafüred: en Hungario unike la plej bele situanta hotelo la: Palachotelo, la groto Szeleta, la belegaj ekskurslokoj de Lillafüred, la trutedukejo proksime al la lago Hámori kaj la  praa fandforno de Újmassa, la Esperanto-fonto - alidirekte en proksimeco de la Palachotelo; la tiea akvofalo de rivereto Szinva, la kalktofa groto, la memordomo de „Herman Ottó” kaj poste la stalagtito-groto „István”.

 

Miskolc atendas plian evolueblecon de la nun konstruata Eŭropa-aŭtostrado.    

 

Blazono de la urbo

 

La nuntempan blazonon oni faris laŭ sigeloj de la urbo en 1909.

 

La unua sigelpresaĵo de Miskolc troveblas sur dokumento datita la 7-an de julio 1389, presite en flavan vakson. Ties rondskribaĵo estas nelegebla. La blazonbildo estas reĝa kapo ornamita. kun lilia krono. La deveno de tiu  reĝa kapo estas diskutita. Oni mencias  la nomon de Sankta Stefano, ĉar li estis patrono de la Avas-monta preĝejo, sed la lilia krono aludas al reĝo Ludoviko I la Granda. La sekva sigelvarianto devenas el 1433, same en flava vakso.  Ĝia rondskribaĵo estas „Sigillum civitas Miskolcz.” Sur tiu estas jam barbohava kapo,  eble tiu  de Sigismundo Luksemburg-a.  Apud la kapo estas maldekstre luno, dekstre sespinta stelo. Ankaŭ  alia varianto estas konata, sur kiu estas nova gravuraĵo. Dum iu epoko sur la sigelpresaĵo anstataŭ la krona kapo figuro kun dismetitaj piedoj, poste tuta figuro de reĝo Sankta Stefano, kiu  tenas enmane sceptron kaj regnoglobon. Oni uzis ĉi tiun sigelon ĝis 1687, poste anstataŭ la figuro de la reĝo aperis unu hajdukomano tenanta grapolon da vinbero kaj spikon de tritiko.

 

En 1909 la urbo ricevis la leĝo-magistratan rajton, poste oni kreis la nuntempan blazonon per kunigo de la tiamaj sigelbildoj.

Laŭ ediktoj 30/l999 kaj 1/ 1990 la blazono de urbo Miskolc estas: en ruĝa kampo  staranta angulplanda ŝildo videblas brusto de reĝo Sankta Stefano en purpura vestaĵo, en violkolora kroniga talaro brodita per orbildoj, sur lia kapo estas la sankta krono, la kapon zonas ora lumkrono. En lia dekstra mano estas ora sceptro, en lia maldekstra mano – ora regnoglobo. surhavanta arĝentan krucon Sur la ŝildon estas metita dekstren turnanta malfermita kavalira kasko, ties ornamo estas unu hungara hajduko portanta orpasamentan bluan dolmanon kaj flanken ligitan ortenilan glavon. En sia dekstra mano li tenas kvin orajn spikojn de tritiko, en sia maldekstro oran grapolon da vinbero. La kovrilo de la kasko estas: dekstre ruĝa – arĝenta, maldekstre - blua – ora. La ŝildon metitan sur orajn arabeskojn dekstre tenas ora leono turnanta al interno, sian ruĝan langon elŝovanta, maldekstre same al interno turnanta, sian ruĝan langon elŝovanta or-grifo.

 

Flago de urbo Miskolc

 

Ĝi estas pretiĝita el la tradici-kolora materialo: ruĝa-flava / ruĝa-ora kolora.

 

Ornama standardo de urbo Miskolc:

Ĝi estas orkolora, ornamita sur la randoj per ruĝaj lupodentoj en kies mezo videblas la blazono de la urbo.

 

(Laŭ  www.miskolc.hu László Pásztor)

Vidindaĵoj de Miskolc

Elstaraj programoj

 

Grotbanejo de Miskolc-Tapolca

 

 

 

Adreso:        Miskolc-Tapolca, Pazár István promenejo 1.

Tel:              +36 46/561-361,  +36 46/560-030

Fax:             +36 46/560-035

Viziteblas:   l. januaro-31 majo,  1 septembro-31 decembro

                    De lundo-ĝis dimanĉo: 9-18 h.

                    1 junio-31 aŭgusto: de lundo-ĝis dimanĉo:9-19 h.

                   

                    1 majo- 31 majo, vendredo, sabato: 21-24 h.

                    1 junio-31 aŭgusto: mardo, jaŭdo, vendredo, sabato: 21-24 h.

                    1 septembro-30 septembro: vendredo, sabato: 20-23 h.

                    1 oktobro-30 aprilo: vendredo 20-23 h. Oni akceptes ripozadan ĉekon.

Enirbileto:   ne dum la sezono

                    Por plenkreskuloj: 1900.-ft/4 horoj

                    Por studento kaj pensiulo: 1300.-ft/4 horoj

                    Por plenkreskula grupo-minimume 20 personoj:1800.-ft

                    Por infana grupo-minimume 20 personoj: 1300..-ft

                    Post la 16.horo – 1600.-ft

                    Sen tempolimigado: 2600.ft

                    Por familioj: 1300.-ft/personoj

                    Gis 2. jaraĝo estas

                   Post ĉiuj komencitaj horoj estas 300.-ft/h.

e-mail:        barlangfurdo@vfvmiskolc.hu

                 www.barlangfurdo.hu

 

Unu el la plej ĉefa turista altirforto de la urbo estas, kiu estas unika natura formacio ankaŭ en Eŭropo. Akvo de la karstosistemo de la montaro Bükk nutras la grotan rokokavernon, kiu havas kristalpuran mikroklimaton. La temperaturo de la akvo estas dum la suprenŝprucado 28-34 C-gradoj. Efike de ĝusta koncentreco de mineralaj materialoj de la termalakvo, la agrabla kuraciga grota aero kaj la gravaj investoj iĝis la grotsistemo „kompleksaĵo de la travivaĵo kaj kuracado.” Multe da hoteloj, pensionoj, gastdomoj kaj restoracioj regalas proprajn servadojn en la ripozloko.

 

Fortikaĵo de Diósgyőr – fortikaĵmuzeo, historia panoptiko

 

 

Adreso:                Miskolc,str.Vár 24.

Tel:                      +36 46/533-355

Fax:                     +36 46/505-679

Viziteblas:           1 majo-30 septembro   9-18 h.

                            1 oktobro- 30 aprilo     9-17 h.

Enirbileto:            por plenkreskuloj  700.-ft

                             Por studentoj, pensiuloj  350.-ft

                             Post 65. jaraĝo kaj po 10 persona infangrupo por 1 akompanto estas

                             Senpaga.

E-mail:                 adymuvhaz@chello.hu

Retpaĝo:              www.diosgyorivar.com

 

En la turoj:          fortikaĵhistoria ekspozicio, ekspozicio pri historio de la paŭla ordeno,

                            panoptiko, kiuj eternigas la 1381. jaran packontrakton. 14-16. manaj

                            armiloj kaj blazonpremilo, ŝildoj. Kavalirĉambrego, funkcianta

                            ornamkanono.

En la kazamatoj: La plej popolaj historiaj panoptiko de Mez-Eŭropo havas ses

                            Ĝenropentraĵojn el prosperanta vivo de la 16.jarcento.

Rigardado de la fortikaĵo okazas dum 40-70 minutoj, depende de la vetero kaj la aktualaj aranĝaĵoj.

 

Ŝtata Arbara Malgranda Fervojo de Lillafüred

 

 

 

Adreso:                Miskolc, str. Erdész 24.

Tel:                      +36 46/530-593

Fax:                         ---

Viziteblas:            Ĝi trafikas tutjare, vintre per hejtitaj kaj fermitaj vagonoj.

Vojaĝkostoj:         por plenkreskuloj 480.-ft, studentoj /4-12 jaraĝaj/ kaj pensiuloj 380.-ft,

                             Por infanĝardenaj infanoj 330.-ft

E-mail:                  info@laev.hu

Retpaĝo:                www.laev.hu

 

Vagonoj de la fervojo trafikas de Kilián-urboparto tra Lillafüred ĝis Garadna. Longo de la vojo estas 14 kk. La serpentuma arbara fervojo sur plej granda viadukto de la lando /64 m longa kaj 20 m alta/, tra du tuneloj, sur bordo de la pitoreska lago Hámori kondukas ĝis Garadna apud la trutedukejo. Tiu fervojo kondukas apud la praa fandoforno de Újmassa, kiu estas la plej malnova funkcianta industria artobjekto de la lando. La tutjare trafikanta vagonaro vintre per fermitaj, hejtitaj vagonoj trafikas.  Somere dum semajnfinoj, koncerne kaze de grupa dispono sur alia branĉrelvojo trafikas la arbara fervojo ĝis Mahóca, kiu estas ŝatata ekskursejo.

 

Hungara Ortodoksa Eklezia Preĝejo kaj Muzeo

 

Adreso:                  Miskolc, Placo Deák Ferenc 7.

Tel:                        +36 46/415 -  441

Fax:                           --

Viziteblas:              por plenkreskuloj  300.-ft, por pensiulo  150.-ft

E-mail:                      -

Retpaĝo:                   -

 

Grekaj ortodoksaj komercistoj konstruigis la preĝejon inter 1785 kaj 1801.La plej valora kreaĵo de la preĝejo estas la kvinnivela, dekkvin metra alta, el 83 bildoj farita ikonostazo.   La bildomuro prepariĝis inter 1791 kaj 1793, ĝia faranto estas Nikolao Jankovits  kaj vidigas vivon de la Jesuo.

La alia meblaro same estas artobjekto:  altaro de Maria, Dio-ĉerko, ikonujoj, predikseĝo, episkopa trono, copfstilon havantaj pastraj sidejoj kaj sur la norda muro videblas ikono de Diopatrino de Ahtirka, kiun rusa carino, Katarina, la 2-a donacis al la preĝejo.

 

Sinagogo

 

Adreso:                  Miskolc, str. Kazinczy Ferenc 7.

Tel:                        +36 46/505-045

Fax:                          --

Viziteblas::            per anoncado estas vizitebla: Petro Szlukovinyi: 70/585-7616

Enirbileto:             senpaga/ donacaĵo

E-mail:                     --

Retpaĝo                   --

 

La sinagogo konstruiĝis inter 1863-1865, kiu estas unu el la plej elstara de la hungara romantika arkitekturo.

Unu el la plej granda ĉi tia konstruaĵo de Eŭropo.Ludwig Förster faris la planojn.  La sinagogo estas tri nava, sed de ekstero havas bazilikan aspekton.  En akso de la ĉefnavo estas la radofenestro, kiu havas ok arkojn, tiujn plilongigajn bastonetojn kaj la okpintajn stelojn ĉirkaŭantajn bastonetojn. Alteco de la fenestro estas sama, kiel la alteco de flankometitaj duonronarkoj. La pordegpartojn ladbendoj ornamas el forĝita fero, kiuj havas belajn novromanajn motivojn. La interna tereno havas gisostrukturon, kiun Förster planis.  El direkto de strato Déryné estas la iu pordegenirejo, kie videblas marmortabuloj. Tiuj tabuloj starigas memoron al tiuj judoj, kiujn oni deportis de Miskolc kaj ĉirkaŭaĵo.

 

Nacia Teatro de Miskolc

 

Adreso:                   Miskolc, str. Déryné nro 1.

Tel:                         +36 46/516-735        +36 46/516-736

                               +36 46/516-734

Videblas:                per anoncado estas vizitebla: Csilla Balogh: 46/516-737

Enirbileto:              laŭ la biletoficejo

E-mail:                   jegyiroda@mnsz.eu

Retpaĝo:                 www.mnsz.eu

 

La Nacia Teatro de Miskolc malfermiĝis la 23-an de aŭgusto 1823, kiel la unua hungarlingva ŝtonteatro de la tiama Hungario.  Dum la pasintaj 180 jaroj nenion perdis el ĝia graveco.  Apud la Granda Teatro tri scenejo atendas la publikon: la Halo, la Malgranda Teatro kaj la Ludscenejo. Atantoj de la teatro dum la intersezonas paŭzoj ne estas sen spektaklo, je ne delonge malfermiĝis la Somera Teatro, tiel pere de subĉielaj spektakloj la loka iĝis kvarsezona.

Vidaĵarejo

 

Adreso:                 Miskolc, Str. Pordego Győri 47.

Tel:                       +36 46/428-112

Fax:                          --

Videblas:                  --

Enirbileto:               --

E-mail:                 lezerpont@lezerpont.hu

Retpaĝo:              www.lezerpont.hu

 

La vidaĵarejo estas unikaĵo de kultura turismo de Miskolc. La ekspozicioj havas diversajn temojn, estas samaj al la ikonoj kaj la interesantoj povas fari pensan ekskurson pere de la ekspoziciitaj objektoj kiel historia mozaiko al grandnombraj temoj.  La veturanto povas konadi la plej grandan viziteblan kostumkolektaĵon de Karpato-baseno, la nun jan forgesitajn malgrandmetiojn de niaj avoj, specialan objektan kulturon de la 50-aj jaroj, aŭ multfoje sekretajn mondojn de la eksterordinaraj mineraloj kaj la optikhistorio.

 

Memorĉambro de Estera Bató kaj la miŝkolca granda sonorilego

 

Adreso:                Miskolc, Kossuth Lajos str 15./ domo de Nyilas Misi/

Tel:                      +36 46/508-582

Fax:                     +36 46/504-229

Enirbileto:              --

E-mal                  nyilasm@t-online.hu

Retpaĝo               www.nyilasmisi.hu

 

Omi inaŭguris dum datreveno de morto de Estera Bató la memorĉambron. Ekde tio la civilaj meblaraj objektoj /murŝranko, oleopentraĵo, bildoj, divanoj, brakseĝoj…/ videblas ekspoziciite en la al originala simila ĉirkaŭaĵo.

Sonorilego de turo de la miŝkolca Kossuth-strata reformata preĝejo estas la t.n. „Estera-sonorilego.La plej grandan sonorilegon de Nordorienta Hungario la familio Bató donacis al la preĝejo je gloro de Dio kaj je memoro de Estera Bató. Ties pezo estas 3600 kg-oj, kiu eksonoras laŭ testamento de Stefano Bató po jaro trifoje je memoro de Estera:

-la 13-an de majo, tage de ŝia morto,

-la 21-an de septembro, tage de ŝia naskiĝo,

-la 7-an de julio, okaze de ŝia nomtago.

 

Preĝejo de monto Avas

 

 

 

Adreso:                   Miskolc, monto Avaŝ

Tel:                         +36 46/358-677

Fax:                            --

Videblas:                per anoncado: parokejo /str. Papszer 14.  /Tel:  +36 46/358-677

E-mail:                   avas14@enternet.hu

Retpaĝo:                    --

 

La kiel Avas-monta preĝejo konata konstruaĵo reprezentas kiel sola memorigaĵo en la nuna urbo ĉion ĉi, kio estas mezepokeco. Oni ampleksigas plurfoje la konstruaĵon, ĉ. en 1480 renovigis ĝisfunde. La nova konstruaĵo estas tri nava retvolbara halopreĝejo: ties sanktejon eblas ĉirkaŭiri, ties fenestroj estas ornamaj.  En la preĝejo estas multe da riĉaj gotikaj detaloj.  La sanktejo kaj la preĝejo estas samlarĝaj.

Apud la preĝejo estas la sonorilturo, ties turhorloĝo signas pason de la tempo po kvaronhoro pere de kariljono.  Kariljonon de la turhorloĝo du fratoj – D-ro Ludoviko Győry Nagy kaj D-ro Stefano Győry Nagy – farigis kaj donacis al la preĝejo je memoro de 50. datreveno de geedziĝo de iliaj gepatroj. Cetere D-ro Ludoviko Győry Nagy estis elstara figuro de BAZ-departementa kaj miskolca Esperanto- Movado.

La sonorilegturo konstruiĝis en 1557 sur lokon de la en 1544 pereita Sankta Mikelo tombejkapelo.Apud la preĝejo estas plej malnova tombejo de Miskolc, kie ripozas D-ro Ludoviko Győry Nagy. De la tombejo kondukas ŝtuparo al la serpentuma promenejo, sur kiu ni povas iri al la elvidejo  de monto Avas. La ĉe pordego de tombejo estanta, ŝtuparon la Urba Konsilantaro prinomis pri la menciita D-ro Ludoviko Győry Nagy.

 

Elvidejo de monto Avas

 

 

Adreso:             Miskolc, monto Avaŝ.

 

Sur pinto de monto Avas la 72 m alta elvidejo kaj televidturo estas iu simbola konstruaĵo de la urbo. Tiu fariĝis en 1963. Pli frue tie estis la el ligno konstruiĝita kaj en 1934 transdonita fama elvidejo Rákóczi, kiu funkciis inter aliaj kiel gardoturo de la fajroestingistoj. Sed tiu forbrulis pro iu bedaŭrinda incendio en 1956.

El la elvidejo eblas vidi la tutan ĉirkaŭaĵon kaze de sennuba, sunbrila vetero,montojn de la montaro Bükk kaj la ĉirkaŭantajn setlejojn.

 

Hotelo Palaco

 

 

Adreso:                   Miskolc-Lillafüred, Promenejo Elizabeta 1.

Tel:                         +36 46/331-411

Fax:                        +36 46/533-203

Viziteblas:                      --

Enirbileto:                    --

E-mail:                   reserve@hotelpalota.hunguesthotels.hu

Retpaĝo:                http://www.hunguesthotels.hu/hotel/lillaqfured/hunguesthotelpalota

 

Impona kontruaĵo de la en 1930 transdonita Hotel Palaco, kiu konstruiĝis laŭ renesanca stilo de la 1400-aj jaroj, dum la unuaj jaroj reprezentativa ripozdomo estis por la registaro. Ĉi tie oni aranĝis multe da rangaj aranĝaĵoj. / kongresojn, filmsemajnojn, internaciajn teniskonkurojn, balojn okazr de nomtago de Anna./. La plej fama estas inter aliaj la Semajno de la verkistoj. La okazintaĵo estis en 1933, kiun partoprenis 200 partoprenantoj, ilter ili ankaŭ Attila József, por kiu la ĉirkaŭaĵo donis inspiron por skribi la „Odo” titolan poemon. Nuntempe la hotelo estas unu el la plej ekskluziva hotelo de la urbo. La kastelon ĉirkaŭas pendanta ĝardeno kaj parko. Malantaŭ la hotelo estas akvofalo de rivero Szinva, antaŭ la hotelo troveblas la lago Hámori, kiu estas bone videbla el fenestroj de la hotelo.

 

Lago Hámori

 

Ĝi estiĝis pere de ŝveligado de rivereto Garadna en fascina ĉirkaŭaĵo. Oni pripensis pri de la algo Hámori, kiam prepariĝis la granda fornego de Ómassa.Nome akvoj de Garadna kaj de la fontoj ne estis sufiĉa alfunkciigado de la fornegoj.  En la 19. jarcento la ŝvelig-digonla akvo rompis, kiu kaŭzis inundon, sed ankaŭ tio okazis, ke dum sekegeco drenis la akvon el la lago, ĉi tiel lavis fluejon de Szinva por ne kaŭzi infektojn de la stagnanta akvo. Kelkfoje aperis legendo de la senfunda lago, historia de la postrestita altmonta lago inter la karbobruligantoj kaj kalkoŝtonojn bruligantoj, sed la lago neniun ofendis, ĉiam vivis kiel bona lago en la misopinioj.

 

MISKOLC-TAPOLCA

 

Rokkapelo

D-ro Pius Páter Szabó proponis elformadon de iu grotpreĝejo en la tofon kavigitan groto, kiu povas servi animan vivon de la ripozantoj. La propono okazis en 1934 kaj ankaŭ la konstruado okazis samjare. Oni konsekris la preĝejon en 1935. En la altaron oni metis relikvon de martiroj de Košice/Kassa/. Johano Máriahegyi planis la skulptaĵojn kaj donacis al la preĝejo.La preĝejo pereis dum la milito, la rekonstruado finis en 1965. Dum la 1995. jara renovigo oni faris sikulpordegon je memoro de Pius Páter Szabó, kiu iniciatis la konstruon.

 

Aventurekskurso

Adreso:                     Miskolc-Tapolca, Promenejo Garas Sámuel, apud boatlago.

Tel:                           46/400-225      70/775-8774        20/521-9506

Fax:                                     --

Viziteblas:                krom sezono: 1 aprilo – 15 junio   kaj 1 septembro- 15 oktobro

                                 Dum labortagoj: laŭ antaŭa anoncado, konformigite

                                 Semajnfine 10-19 h.

                                 Dum sezono: 15 junio – 31 aŭgusto

                                 Ĉiutage: 10-19 h.

                                 Kaze de la pluvo estas fermite!

Enirbileto:                unu ludkampa infanbileto  - 1000.-ft

                                   „          „       plenkreskula bileto  - 1200.-ft

                                 Kombinita infanbileto – 1800.-ft

                                  Kombinita plenkreskulbileto  - 2200.-ft

                                 Bileto por akompantoj: 500.-ft

                                 Tobogano: 400.-ft

E-mail:                     kalandtura@chello.hu

Retpaĝo:                  www.kalandturapark.hu

 

3 ludkamposistemoj/ruĝa, blua, nigra/, 25 malhelpaĵkampoj , 60 metra malsuprenglita ludkampo, diversaj malfacilaĵaj gradoj. Noktaj aventurekskurso estas nur plenkreskuloj, suoer 16 jaraĝuloj.

 

Boatlago kaj Parko

 

Sur ties teritorio multjarcentaj arboj, raraĵoj kaj enlandaj specoj troveblas. La parko, kie estas la boatlago, estas ŝatata promenejo kaj ripozejo.  La plej bela estas la boatlago kaj ĝia ĉirkaŭaĵo, kiu havas originakal vegetadon kaj praan herbejon. La lago prepariĝis sur loko de la tiama fontomarĉo, sur ties insuleto ankoraŭ estas kelkaj originalaj alnoarboj. Ankaŭ nun estas troveblaj karpoj kaj ankaŭ vintre kvakantaj ranoj. En strato Szatmári Király Pál ni trovas belajn grandajn marĉajn ciprojn. Ĉi tiuj floroj antaŭ jarmilionoj vivas sur la Tero amase, sed nuntempe dekses vivantaj specoj estas konataj. En Eŭropo oni plantas multloke la el regiono de riverego Missisippi devenantajn konusformajn arbojn. Dank’ al ties aeraj radikoj ankaŭ kaze de tuta akvokovrado bele kreskas. Ĝi havas platajn pinglojn. Ĝi estas dioika floro. En valo de rivereto Hejő apud la tiama alnoarbaro kaj fontomarĉo la monaĥoj estigis parkoarbaron. /ilia klostro nuntempe estas dum tempo de malkovro./ Miskolc-Tapolca estis fama  ankaŭ dum tempo de la turkoj pri la banadkulturo, nervotrankviliga silento kaj mikroklimato. La parksistemo estas havaĵo de la urbo ekde 1937 kaj ekde 1979 ĝi estas  loka graveca defendita valoro.

 

Bobvego

 

 

Adreso:                         Miskolc-Tapolca, apud la Grotbanejo

Tel:                               +36-30/822-8552

Fax:                                  --

Viziteblas:                     de lundo ĝis ĵaŭdo  10-18 h., de vendredo ĝis dimanĉo/ankaŭ

                                      festotage/ 10-24 h.

Enirbileto:                     390.-ft/unu persono, 290.-ft/ 2 personoj.

Retadreso:                                  --

Retpaĝo:                                --

Longo de la bobvego estas 800 metra, niveldiferenco estas 54 metra.

 

MIŜKOLCO-URBOCENTRO

 

Muzeo Herman OttóGörgey-strata centra konstruaĵo

Adreso:                     Miskolc, strato Görgey Artur nro. 28.

Tel:                           +36-46/560-170                       +36-46/560-171

Fax:                           +36-46/555-397

Viziteblas:                 krome de lundo  10-18 h. Kafejo de la Muzeo viziteblas krome de lundo

                                   Po tago 9-22 h.

Enirbileto:                  Plenkreskulo: 600.-ft. Universitatano, ĉeflernejano, pensiulo ĝis 65

                                   jaraĝoj kaj soldatoj 300.-ft.

                                   Pensiuloj super 65 jaraĝoj, infanĝardenanoj, pedagogoj, bazlernejanoj,

                                   Mezlernejanoj, handikapitoj kaj TKM-anoj: estas senpaga.

Retadreso:                  latogato@hermuz.hu

Retpaĝo:                     www.hermuz.hu

 

Ĝi estas unu el la plej grandaj, plej riĉaj regionaj muzeoj. Ankaŭ internacie estas fama la popolarta materialo de la Matjo kaj Paloca popolgrupoj. Ĉi tie estas  unu el la plej grandaj medal,-kaj distingo kolektaĵoj. Ankaŭ la galerio estas tutlandranga. Oni gardas tiujn marĉajn ciprojn ĉi tie, kiujn oni trovis apud Bükkábrány dum minado de lignito.

 

Muzeo Herman Ottó  -  Papszer-strata ekspozicia ĉambrego

Adreso:                          Miskolc, strato Papszer nro 1.

Tel:                                +36-46/346-875

Fax:                                      --

Viziteblas:                     krom  lundo  10-16 h.

Enirbileto:                     Plenkreskuloj: 600.-ft.studentoj, pensiuloj sub 65 jaraĝoj kaj por

                                      Soldatoj:300.-ft. Pensiuloj super 65 jaraĝoj, infanĝardenanoj,

                                      pedagogoj, handikapitoj, TKM-anoj estas senpaga.

                                      La sabato estas favora.

Retadreso:                      hominfo@t-online.hu

Retpaĝo:                         www.hermuz.hu

 

 

 

 

 

 

Lignotabulpreĝejo

 

 

Adreso:                          Miskolc, strato Laborfalvy Róza

Tel:                                +36-46/506-613

Fax:                                      --

Viziteblas                        Post anoncado: Adalberto Csányi: +36-70/269-4656

Enirbileto:                       senpaga/donacaĵo

E-mail:                                     --

Retpaĝo:                                    --

 

La lignotabulpreĝejo konstruiĝis en 1724, antaŭ la nuntempa preĝejo konstruiĝis tiu preĝejo en 1874.  Dum la dua duono de la 1930-aj jaroj la preĝejo tute maljuniĝis. Tiutempe oni decidis tiel, ke la konstruaĵon devas malkonstrui. Dum la 1937. jara malkonstruado oni trovis multe da muzeaj valoroj.  Ekz.sub la Diotablo oni trovis jarcentajn tomboŝtonojn. Oni metis ankaŭ tiun epitafon en muzeon, kiu dokumentas la 1724. jaran konstruadon. Ŝindojn de la preĝejo la miskolcanoj disportadis kiel relikvojn.

La preĝejon oni konsekris en 1938, ties konstruaĵkomplekson determinas transilvania deveno de la planisto kaj lia amikeco kun Karlo Kós. Nome la galeria turo, ŝinda tegmento kaj la erpilmuro ekstere vekis transilvaniajn memorojn. Al karaktero de la preĝejo apartenas la sube de la tombejo farita sikulpordego Ĉi tiu preĝejo en 1997 forbruliĝis. La preĝejon oni renovigis laŭ planoj de Valenteno Szeghalmy kaj en 1999 oni konsekris.

 

Galerio de Miŝkolco  - Domo de Rákóczi

 

Adreso:                           Miskolc, strato Rákóczi Ferenc nro 2.

Tel:                                 +36-46/500-680

Fax:                                 +36-46/500-682

Viziteblas:                       1 junio-31 aŭgusto, escepte de lundo, 10-18 h.

                                        1 septembro – 31 majo, escepte de dimanĉo kaj lundo, 9-17 h.

Enirbileto:                        por plenkreskuloj: 300.-ft, studentoj, pensiuloj: 150.-ft

Retadreso                         miskolci.galeria@chello.hu

Retpaĝo:                           www.miskolcigaleria.hu

 

Konstanta ekspozicio de Béla Kondor-memorloko, provizoraj ekspozicioj

 

Ĝia grava tasko estas kolektado kaj prezentado de la samtempulaj belartaj kreaĵoj, sed ĝi estas ankaŭ signifa popolkleriĝa loko. Ĝi aranĝis konstantan ekspozicion el kreaĵoj de Ludoviko Szalai, Julio Feledy kaj Adalberto Kondor. En centra konstruaĵo de la Galerio videblas konstanta ekspozicio de Adalberto Kondor /1931-1972/, kie estas ekspoziciita la plej gravaj grafikaj folioj de la pentristo kaj grafikisto, kaj pentraĵoj, fotoj, strukturoj citas verkaron de la determinanta signifa artisto. Adalberto Kondor tiam kontaktiĝis al Miskolc, kiam li estis plej produktiva artisto. Li forte kontaktiĝis al la grafika metiejo kaj ties kreantoj.  Al la pli gravaj kolektaĵoj apartenas la samtempula arta kolektaĵo, kaj la 20.jarcenta multobligita grafika,-Szalay,-Feledy- kolektaĵoj kaj la samtempula fotoarta materialo.

 

Galerio de Miskolc  -  Domo de Petro

 

Adreso:                              Miskolc, strato Hunyadi János nro 12.

Tel:                                     +36-46/355-004

Fax:                                    + 36-46/355-004

Viziteblas:                           1 junio – 31 aŭgusto, esceptede lundo 10-18 h

                                            1 septembro-31 majo, escepte de dimanĉo kaj lundo,9-17 h.

Enirbileto:                            plenkreskuloj:300.-ft, studentoj, pensiuloj:150.-ft.

Retadreso:                            galerio.petrohaz@chello.hu

Retpaĝo:                               www.miskolcigaleria.hu

 

 

Galerio de Miskolc  -  Domo de Feledy

Adreso:                           Miskolc, Placo Deák Ferenc nro 3.

Tel:                                 + 36-46/355-472

Fax:                                 +36 -46/500-682

Videblas:                        Post  anoncado

Enirbileto:                       plenkreskuloj: 300.-ft, studentoj, pensiuloj: 150.-ft

Retadreso:                        miskolc.galeria@chello.hu

Retpaĝo:                           www.miskolcigaleria.hu

 

Renovigitaj placoj

 

 

La vizitantoj en la urbo tuj povas rigardi la bone videblajn rezultojn de la urbevoluiga programo, kiuj realiĝis dum  lastaj du jaroj. Ŝanĝis la ĉirkaŭaĵo de la iama unua trafiklampo ĉe vojkruciĝo de stratoj Kazinczy kaj Szemere,  la proksima strato Déryné kaj strateto Kandia. Apud la trafiklampo la tiama parkejo iĝis vera grandurba parko. Tiu loko ricevis nomon Teraso Szinva.  Anstataŭ la asfalto oni metis ornampavimon, faris diversajn spacnivelojn kaj formiĝis ripozejoj, restoracioj, eĉ aktoradejo.

Ĉe anguloj de stratoj de Szemere kaj Arany János, ĉe plej trafikaj lokoj de la interna urbo videblas bronzstatuo de Manĉ (campo), la vivsavanta germana-ŝafpelhundo. Estas interesa  ankaŭ la strato, nomita  laŭ en Miskolc konata aktorino s-rino Déryné . Ornampavimo de tiu strato donas festan etoson al la strato. Sur iu flanko de la strato estas la Miskolca Nacia Teatro kaj sur alia flanko sekvas unu post la alia  novaj kafejoj, restoracioj, kiuj donas mediteranean etoson.

La Placo de Herooj troveblas rekte proksime de la urbocentro. Ĉi tie estas la Komerca Fakmezlernejo, kaj Gimnazio Földes Ferenc kaj la Regionala Poŝtocentro. Apud Gimnazio Földes Ferenc estas la du tura romkatolika preĝejo kaj kontraŭ ĝi estas la Sinagogo. Meze de la placo estas Monumento de la Herooj kaj sur tiu lago estas la Studentinsulo. Ĉirkaŭ la lago estas multe da vegetaĵoj, arboj kaj fontano. Sub la placo estas parkejo.

 

Pri preĝejoj mallonge

 

Al multkoloreca altirforto de la urbo apartenas fortoplena konfesia diverseco ekde la 18. jarcento. En la 16-17. jarcentoj nur protestantoj loĝis en la urbo, sed poste ekloĝis en la urbo romiaj kaj grekaj katolikoj kaj grekorientaj /ortodoksaj/ komercistoj, pli poste el Galicio venis Izraelidoj.

 

DIÓSGYŐR-LILLAFÜRED URBOPARTO

 

Lok- kaj fortikaĵ- historio de Diósgyőr

 

En ombro de la grandioza fortikaĵo situantan vilaĝeton unue oni menciis en 1248, kiam ties nomo estis Noggeur/Granda Győr/ kaj estis reĝa bieno. En jaro 1366 jam ties nomo estis Disgwr, en 1704 en hungarlingva ĉarto estas Diós Gyűr. En la 18. jarcento la fortikaĵon kaj la vilaĝon havis la kronlatifundio.  Proksimeco de Miŝkolco kaj konstruado de la ferfabriko antaŭe de la 20. jarcento prosperigas la vivon en Diósgyőr.  Post la unua mondmilito la evoluo malrapidiĝis, nur familiaj domoj konstruiĝis. Post la dua mondmilito ties evoluo plirapidiĝis. Diósgyőr zorgeme gardas la historiajn monumentojn.

Tiuj estas:  Domo de s-rino Déry, arbaristdomo-turkavelarbo, Groto de Diósgyőr-Tapolca,/en ĝi estas saŭno/, fortikaĵstrandbanejo, Kalvinana- kaj Romkatolika preĝejoj. Ĉi tie troveblas la restaĵoj de la Paŭlana klostro.

 

 

Zooĝardeno kaj Kulturparko

 

Adreso:                             Valo de Csanyik - Majfesta Kultur-Parko.

Tel:                                   +36-46/332-121

Fax:                                       --

Videblas:                           15 marto - 4 oktobro, labortage 9-18 h., semajnfine kaj festotage:

                                                                                                        9-19 h.

                                           5 oktobro-14 marto, ĉiutage 9-16 h.

Enirbileto:                          por plenkreskuloj: 700.-ft.

                                           Por infanoj/4-18 jaraĝaj/: 500.-ft.

                                           Grupoj/min. 20 persona/plenkreskula 5550.-ft, infana 400.-ft.

                                           Ĝis 3 jaraĝaj: senpaga

                                           Familia/2 plenkreskuloj+2 infanoj/: 2100.-ft

                                           Unu jara lubileto por plenkreskuloj 5000.-ft,

                                           Unu jara lubileto por infano, studento, pensiulo: 3000.-ft.

Retadreso:                           info@miskolczoo.hu

Retpaĝo:                              www.miskolczoo.hu

 

La miskolca zooĝardeno realiĝis en 1983.

 

Ĝia teritorio havas 21,2 hektarojn, kie en pitoresta ĉirkaŭaĵo troveblas 95 bestospecioj kaj  preskaŭ 500 individuoj. Ĉi tie estas videbla unu el la plej granda luparo de Mez-Eŭropo. Troveblas ĉi tie cervoj, kapreoloj, aproj, ĝirafoj, lamoj, ursoj, tigroj, leopardoj, ekzotikaj bestoj kiel la papagoj, simioj, dromedaroj, strutoj. En la mondo ĉi tie oni farigis statuon je estimo de Gerard Durell.

 

 

Gutŝtongroto-Sankta Stefano

 

Adreso:                               Miskolc-Lillafüred, Promenejo Elizabeta nro 4.

Tel:                                     + 36-46/334-130

Fax:                                       --

Videblas:                            16 aprilo-15 oktobro  9-16 h.

                                           16 oktobro-16 aprilo  9-15 h.

                                            La grotekskursoj ekiras ĉiututhore.

Enirbileto:                           Por plenkreskulo:800.-ft, infano /super 4.jaraĝo, studento

                                            /6-18 aĝo 500.Ft,                     

                                             Pensiulo:500.-ft, infanĝardenano:300.-.ft.

                                            Por grupo /min. 20 persona/ 700.-ft- /plenkreskulo/

                                            Por grupo /min.20 persona/  450.-forint /studento/  

Retadreso                                   --

Retpaĝo:                                 --

 

La Groto Stefano estas imperio de la special-formaj gutŝtonoj. Super la groto en la montoflanko ankaŭ pluraj kavoj estas konataj, la pli malfruan groton Stefano oni konas kiel Groto-Hundo. Laŭ la tradicio super la kapelo Kalvario iu truo iĝis publike konata, ĉar en tiun falis hazarde iu hundo kaj ĝi bojis  tiel longe, ĝis kiam priatentis la lokaj loĝantoj. Finfine du entreprenantaj junuloj malleviĝis pere de ŝnurego kaj savis la hundon.  Spuroj de piedoj de la hundo laŭ multe da homoj ankaŭ nuntempe videblas sur muroj de la rokoj. Ottokár Kadic faris sciencan malkovradon de la groto en 1913. Por la vasta publiko oni malfermis la groton en 1931. Plej granda profundeco de la groto estas 55 m., ĝia longeco estas 350 m.Temperaturo de la groto ne estas pli alta, ol 10 C gradoj , pro tio al la ekskurso pulovro estas bezonata.

 

Kalkotofo-groto „Anna”

 

Adreso:                           Miskolc-Lillafüred, pendanta ĝardeno de Hotelo Palaco

Tel:                                 + 36-46/334-130

Fax:                                  ---_

Videblas:                         1 aprilo-30 septembro   10-15 h.

                                         La grotekskursoj ekiras ĉiututhore.

Enirbileto:                        plenkreskulo: 800.-ft,

                                         Infano/super 4.jaraĝo/,studento/6-18.jaraĝo kaj pensiulo:500.-ft.

                                         Grupoj devas sin anoncadi.anticipe.

Retadreso:                               --

Retpaĝo:                              --

 

La groto havas elstaran signifon en Eŭropo. En teritorio de la Nacia Parko de montaro Bükk estanta groto havas specialajn kalkotofo-formulojn, kiuj estiĝis de la rivereto Szinva liverita kalko, kiu ŝtoniĝis sur la kreskaĵoj kaj donis puntajn formaciojn. La tridek minuta ekskurso prezentas ducent metran distancon de la groto.

 

Memordomo de Ottó Herman

 

Adreso:                             Miskolc-Lillafüred, Promenejo Elizabeta nro. 33.

Tel:                                   +36 - 46/370-703

Fax:                                      --

Videblas:                            1.majo-30 septembro escepte lundo ĉiutage  10-18 h.

                                           1.oktobro- 30 aprilo  Escepte lundo ĉiutage 10-16 h.

Enirbileto:                           Plenkreskulo: 400.-ft, studento kaj pensiulo: 200.-ft.

Retadreso:                           latogato@hermuz.hu

Retpaĝo:                              www.hermuz.hu

 

Ottó Herman estis naturscienculo, etnografo, ties larĝskalan, sciencan verkaron, politikan kaj publikvivan agadon prezentas tiu ekspozicio, kiun oni aranĝis en lia iama somerdomo. Oni menciadis lin „la lasta hungara poliscienculo”. Tiun somerdomon oni instalis laŭ planoj de Kamilla Borosnyay, lia edzino inter 1898 kaj 1903 en romantika ĉirkaŭaĵo de Lillafüred.

 

 

 

Centra Metalurgia Muzeo

 

Adreso:                             3517. Miskolc-Felsőhámor, strato Palota nro. 22.

Tel:                                    +36-46/379-375

Fax:                                        --

Videblas:                            escepto de lundo po tago  9-17 h.

Enirbileto:                           tutjare senpaga

Retadreso:                           kohmuz@axelero.hu

Retpaĝo:                                   --

 

La  muzeo, fondita en 1949  konstruiĝis en baroka stilo en dua duono de la 18. jarcento,dum  tempo de Henriko Fazola. Ĝi funkcias en tiu konstruaĵo, kiu estis originale oficejo. Materialon de la muzeo oni komencis kolekti en 1952, dume prilaboris dokumentojn de historio de la ferfabrikado. La unua ekspozicio malfermiĝis en 1970 okaze de 200. datreveno de la ferfabrikado kaj okaze de 10 datreveno de malfermo de la muzeo.  La ekspozicio prezentas historion de metalurgio de Hungario, sed demonstras ankaŭ ferfabrikadon de la kromeŭropaj popoloj. La vizitantoj povas ekkoni historion de la ferfabrikado kaj evoluon de la ŝtalfabrikado pere de funkciantaj maŝinmodeloj, dokumentoj.

 

Statuo de Attila József

 

 

 

Adreso:                       Miskolc-Lillafüred, Pendanta ĝardeno de Hotelo Palaco

 

La statuo estas sur pendanta ĝardeno de Hotelo Palaco, ĉe akvofalo de rivereto Szinva. Eva Varga, Munkácsy-premia skulptoartistino faris la statuon de poeto de „Odo” la 11-an de aprilo 2005 je 100. datreveno de naskiĝo de Attila József. La kompozicio estas eksterordinara, ĉar apud la sur terason apoganta poeto estas videbla iu sur kornico falanta virina ombrodetalo el versoj de „Odo”.

 

Maŝŝa / lignokarba altfornego /-Muzeo

 

Adreso:                                   Miskolc-Újmassa, Vojo de Ómassa

Tel:                                         +36-46/370-864      + 36-46/379-375

Fax:                                            --

Videblas:                                 15 aprilo-15 oktobro, escepte de lundo  9-17 h.

Enirbileto:                                senpaga

Retadreso:                                        --

Retpaĝo:                                     --

Unua industria artobjekto de Hungario estas la lignokarba altfornego de Újmassa. Ĝia nomo estas vaste konata: Praa Maŝŝa Henrik Fazola, ferkradon faranta majstro konstruis ferkombinaton en 1770 en Miskolc-Ómassa permese de Terezia Maria, ĉar en la ĉirkaŭaĵo estis multe da minejoj kaj tie estis grandegaj arbaroj. Lia filo, Federiko Fazola estigis en 1813 iun modernan ferfandejon en Újmassa.  Dum duonjarcento oni faris la krudan feron kaj liveris por prilabori al Hámor. Ĉi tiu ferfandejo ĉesigis la funkciadon en 1872, kiam inter Miskolc kaj Diósgyőr la ferfabriko komencis funkcii.

Vid-al-vide de konstruaĵo de la Muzeo estas la industrihistoria Skanseno, kie estas demonstritaj  en 19-20. jarcentoj funkciigitaj kaj uzitaj fermetalurgiaj maŝinoj, iloj. Krome estas videblaj la pecoj de uzitaj instalaĵoj de la minejo, fermita en 2004, miŝkolca Juko-valo.

 

Paŭlana klostro de Szentlélek

 

Adreso:                            Bükkszentlélek

Tel:                                     --

Fax:                                    --

Viziteblas:                       libere

 

Oni konstruis la paŭlanan klostron ĉ. en 1340. Malmulte da restaĵoj de la gotikaj muroj videblas, sed la murdetaloj donas imponan vidaĵon en la arbaro.

 

Bánkút / skioklubo /

 

Adreso:                              Miskolc-Bánkút

Tel:                                    +36-46/390-182

Fax:                                   +36-46/390-135

Videblas:                                   --

Enirbileto                                    --

Retadreso:                         bankut@bankut.hu

Retpaĝo:                            www.bankut.hu

 

La plej bona skicentro de Hungario prepariĝis en unu el la plej bela parto de Nord-Hungario, en teritorio de Nacia  Parko de Montaro Bükk. Ĝia supermarnivela alteco estas 800-930 m. Sur ĝiaj glitvojoj ofte restas la neĝo de decembro ĝis fino de marto. Ĝi havas 6 diversmaniere malfacilajn skidescendajn terenojn kaj 2 facilajn terenojn por la lernantoj. La Skiklubo de Bánkút funkciigas 8 skitelferojn. Ili povas liveri po horo 2000 personojn.  En sezono kaze de ĝusta kvalita kaj kvanta neĝo dum semajnfinoj ĉiuj skidescendaj terenoj funkcias 9-17 horojn. Ankaŭ labortage funkcias unu aŭ du skidescendaj terenoj laŭ la pretendoj. Merkrede kaj sabate eblas skiadi ĝis horo 21a, sur lumigitaj glitvojoj.

 

Trutedukejo

 

Adreso:                            Miskolc-Garadna

Tel:                                  +36-46/370-922

Fax:                                    --

Videblas:                          1 majo – 30 septembro, de merkredo ĝis dimanĉo 8-17 h.

                                          /lunde kaj marde estas fermite/

                                          1 oktobro – 30 aprilo, mardo-vendredo:8-15 h.

                                                                              Sabato:8-12 h.

                                           /dimanĉo kaj lundo: estas fermite.

Retadreso:                         hoitsy@axelero.hu

Retpaĝo:                            www.pisztrangtelep.fw.hu

 

La torentan truton oni bredas grandkvante, nur en ĉi loko de Hungario. Oni konservas iun mastran rikordaron kiel genbankon. En la trutedukejo funkcias truton fritanta ejo kaj eblas ankaŭ fiŝkaptadi.

 

Pri la gravaj vidindaĵoj de urbo Miŝkolco, la informon kaj la fotojn sendis Gregorio (Gergely) Jakab de Kultura Sekcio de la Urba Konsilantaro de Miŝkolco. (turizmus@miskolcph.hu) – ĝin esperantigis: László Pásztor - L: Vidindaĵoj de Norda Hungario, v: GEEDZOJ PÁSZTOR