Al antŭa paĝo            Al ĉefpaĝo            Al sekva paĝo

Pri ni

 

La Miskolc urba "Király Lajos" Esperanto Amika Rondo fondita estis la 5-an de majo 2005

de iniciato de s-ino Lászlóné Pásztor.

Niaj celoj estas:

- Disvastigo de Esperanto.

- Per la lingvouzo disvolvi la parolkapablecon inter ni.

- Popularigo de valoroj de hungara literaturo Esperante.

- Popularigo kaj disvastigo de Esperanto literaturo.

- Prizorgoj de niaj Esperanto-memorlokoj en urboj Miskolc kaj Abaújszántó

 

La Esperanto Amika Rondo ne estas prokurita. Ĝi ne havas enspezojn, la elspezojn pagas

sammezure la anoj.