Al antŭa paĝo            Al ĉefpaĝo            Al sekva paĝo

Kontaktoj

 

Renkontiĝoj:

Je la unua merkredo de la monato 17 - 19 horoj.

 

Loko:

Varias, laŭ la pli fruaj priparoloj.

 

Attingeblecoj:

Poŝt adresoj: H-3530 Miskolc, Arany János u. 35. 4/2.

Tel. numero: +36 70 570 8895 (Vodafone)

Retpoŝto: pasztorlaszlo.adri@hdsnet.hu

Retpaĝo: http://kiralylajos.uw.hu

 

 

Egyetemes Eszperantó Szövetség
/Universala Esperanto-Asocio -UEA/
Nieuwe Binnenweg 176
3015. BJRotterdam, Nederland
UEA Központi Hivatala /CO) de UEA/
I)nternet cím: Centra Oficejo de UEA <ueaviva@co.uea.org>
Web lap cím: www.uea.org

 

 

Eszperantó Alapítvány
-Szilvási László -
1193.Budapest,
Leiningen u.4.
Adószám: 19664761-1-43
szilvasi@eszperanto.hu
www.eszperanto.hu
 

 

Magyarországi Eszperantó Szövetség
- Nagy János gazdasági alelnök -
1146. Budapest,
Thököly ut 58-60.
OKISZ Irodaházban.